Sertifikat usaglašenosti kontrole proizvodnje

U skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. Marta 2011 (Uredba o građevinskim proizvodima CPR), ovaj sertifikat se primenjuje na građevinske proizvode…

CE-ZNAK