Dobrodošli u
tri jele

O Nama

28 godina iskustva u oblasti prerade drveta!

Preduzeće „Tri jele“ iz Kraljeva je osnovano 1991. godine. Reč je porodičnoj firmi, a njen osnivač i direktor je Živojin Tulumbić. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa firmama u oblasti prerade drveta, u mogućnosti smo da našim klijentima izađemo u susret za gotovo svaki proizvod iz oblasti drvne industrije.Trudimo se da stalno unapređujemo kvalitet rada, povećavamo proizvodne kapacitete i optimizujemo proces proizvodnje, kako bi osigurali zadovoljstvo klijenata, trajnošću, lepotom i svrsishodnošću svih naših proizvoda.

950 +
Zadovoljnih klijenata
0
Stranih tržišta
15
Godina iskustva
0
Proizvoda

Proizvodi

  • Pragovi
  • Stubovi
  • Kolje
  • Rezana gradja
  • Zaštita od buke
  • Baštenske garniture
  • Pelet
  • Šindra
  • Biomasa
  • Stubovi za poljoprivredu

Pragovi se proizvode od trupaca bukve i hrasta. Trupci potiču sa područja Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Kvalitet i izrada definisani su standardom SRPS D.B2.020. Impregnacija pragova se obavlja ekološkim uljem tip C GX-Plus primenjujući dupli Ripingov metod za bukove pragove i Ripingov metod za hrastove pragove. Vrste pragova koje proizvodimo su: železnički, skretnički, mostovski

Stubovi se koriste za elektroprivredu i telekomunikacijsku privredu. Za izradu stubova koristimo stabla crnog i belog bora, duglazije, smrče i jele. U svim fazama procesa proizvodnje obavlja se odgovarajuća kontrola kvaliteta. Savremena tehnologija kao i dugogodišnje iskustvo na polju zaštite drveta garantuju visok kvalitet stubova. Standardi: EN 14229, DIN 68.811 Teil 3, SRPS D.T4.025

Kolje se proizvodi od dveta belog i crnog bora. Impregnacija se vrši metodom potpunog upijanja Wlmanit-CX8 i Tanalith E. Može se koristiti za zasade voća i za vinograde.

Iz poslova impregnacije drveta vremenom se ukazala potreba i za rezanjem trupaca. U tom smislu investirali smo i u strugaru. Naša strugara reže trupce jele, smrče, bukve, hrasta i drugog drveta za potrebe velikog broja kupaca. Naši proizvodi, daske, letve, grede su takođe kvalitetni kao pragovi i stubovi zahvaljujuči našoj sertifikovanoj kontroli kvaliteta. Za proizvodnju rezane građe se koriste trupci četinara definisani standardom SRPS D.B2.020. Kvalitet rezane građe definisan je standardom EN 844-12.

Za proizvodnju zaštitnih zidova od buke koristimo trupce četinara (beli i crni bor, jela, smrča). Impregnacija elemenata zaštitnih zidova vrši se metodom potpunog upijanja Wolmanit-CX8 i Tanalith E primenom standarda SRPS D.T4,025.

Pored ostalog, kompanija "Tri Jele" se bavi i prozivodnjom i baštenskih garnitura od drveta. Prozivodi su prepoznatljivi po svom kvalitetu i konkurentni su na domaćem i inostranom tržištu.

Kompanija Tri Jele se bavi i proizvodnjom peleta. Cilj kompanije jeste ponuditi kvalitetniji proizvod po povoljnim cenama u odnosu na konkurenciju. Naš brend BIOROYAL postaje prepoznatljiv na domaćem tržištu, a cilj nam je da u godinama koje slede, to postane i na inostranom tržištu. Komparativne prednosti BIOROYAL peleta se ogledaju u sledećem: Strogi kriterijumi kvaliteta prilikom izbora sirovine, tehnologija proizvodnje poslednje generacije, visokostručno osoblje, kontrola kvaliteta proizvodnje

U našim proizvodnim kapacitetima proizvodimo drvenu šindru od crnog bora koja se ugrađuje na sve vrste objekata. Šindra je dubinski impregnisana u komori a kao takva ima veliku trajnost i izdržljivost a za razliku od ostalih krovnih pokrivki ima malu težinu, ekološki je najčistiji krovni pokrivač.

Pod pod pojmom biomase , koja je prvi i najstariji izvor energije koji su ljudi koristili, podrazumeva se širok opseg ostataka biljnih kultura i materijala nastalih biološkim putem. Biomasa iz šumarstva obuhvata prostorno i ogrevno drvo, kao i ostatke i otpad nastao preradom drveta (rezanjem, brušenjem...). Srbija raspolaže velikim potencijalom biomase, koji je moguće iskoristiti implementacijom savremenih tehnologija za sagorevanje i proizvodnju toplotne i električne energije, s obzirom na to da je površina koju čine šume i poljoprivredno zemljište preko 70% od ukupne površine. Naime, usled ograničenih rezervi fosilnih goriva i zagađenja životne sredine kao posledice njihove upotrebe, sve je veći fokus na obnovljivim izvorima energije, dok se posebno promoviše korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i električne energije i biogoriva. Obnovljivost, znatno manji negativan ekološki uticaj, značajni energetski potencijal i gotovo jednak kvalitet proizvedene energije u poređenju sa fosilnim gorivima, karakteristike su zbog kojih biomasa predstavlja gorivo budućnosti. Svoju poslovnu politiku za naredni period baziramo upravo na proizvodnji biomase (sečke), koja će nam biti prioritetan zadatak.

Stubovi za poljoprivredu:
Odgoj hmelja

Pragovi se proizvode od trupaca bukve i hrasta. Trupci potiču sa područja Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Kvalitet i izrada definisani su standardom SRPS D.B2.020. Impregnacija pragova se obavlja ekološkim uljem tip C GX-Plus primenjujući dupli Ripingov metod za bukove pragove i Ripingov metod za hrastove pragove. Vrste pragova koje proizvodimo su: železnički, skretnički, mostovski

Stubovi se koriste za elektroprivredu i telekomunikacijsku privredu. Za izradu stubova koristimo stabla crnog i belog bora, duglazije, smrče i jele. U svim fazama procesa proizvodnje obavlja se odgovarajuća kontrola kvaliteta. Savremena tehnologija kao i dugogodišnje iskustvo na polju zaštite drveta garantuju visok kvalitet stubova. Standardi: EN 14229, DIN 68.811 Teil 3, SRPS D.T4.025

Kolje se proizvodi od dveta belog i crnog bora. Impregnacija se vrši metodom potpunog upijanja Wlmanit-CX8 i Tanalith E. Može se koristiti za zasade voća i za vinograde.

Iz poslova impregnacije drveta vremenom se ukazala potreba i za rezanjem trupaca. U tom smislu investirali smo i u strugaru. Naša strugara reže trupce jele, smrče, bukve, hrasta i drugog drveta za potrebe velikog broja kupaca. Naši proizvodi, daske, letve, grede su takođe kvalitetni kao pragovi i stubovi zahvaljujuči našoj sertifikovanoj kontroli kvaliteta. Za proizvodnju rezane građe se koriste trupci četinara definisani standardom SRPS D.B2.020. Kvalitet rezane građe definisan je standardom EN 844-12.

Za proizvodnju zaštitnih zidova od buke koristimo trupce četinara (beli i crni bor, jela, smrča). Impregnacija elemenata zaštitnih zidova vrši se metodom potpunog upijanja Wolmanit-CX8 i Tanalith E primenom standarda SRPS D.T4,025.

Pored ostalog, kompanija "Tri Jele" se bavi i prozivodnjom i baštenskih garnitura od drveta. Prozivodi su prepoznatljivi po svom kvalitetu i konkurentni su na domaćem i inostranom tržištu.

Pod pod pojmom biomase , koja je prvi i najstariji izvor energije koji su ljudi koristili, podrazumeva se širok opseg ostataka biljnih kultura i materijala nastalih biološkim putem. Biomasa iz šumarstva obuhvata prostorno i ogrevno drvo, kao i ostatke i otpad nastao preradom drveta (rezanjem, brušenjem...). Srbija raspolaže velikim potencijalom biomase, koji je moguće iskoristiti implementacijom savremenih tehnologija za sagorevanje i proizvodnju toplotne i električne energije, s obzirom na to da je površina koju čine šume i poljoprivredno zemljište preko 70% od ukupne površine. Naime, usled ograničenih rezervi fosilnih goriva i zagađenja životne sredine kao posledice njihove upotrebe, sve je veći fokus na obnovljivim izvorima energije, dok se posebno promoviše korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i električne energije i biogoriva. Obnovljivost, znatno manji negativan ekološki uticaj, značajni energetski potencijal i gotovo jednak kvalitet proizvedene energije u poređenju sa fosilnim gorivima, karakteristike su zbog kojih biomasa predstavlja gorivo budućnosti. Svoju poslovnu politiku za naredni period baziramo upravo na proizvodnji biomase (sečke), koja će nam biti prioritetan zadatak.

U našim proizvodnim kapacitetima proizvodimo drvenu šindru od crnog bora koja se ugrađuje na sve vrste objekata. Šindra je dubinski impregnisana u komori a kao takva ima veliku trajnost i izdržljivost a za razliku od ostalih krovnih pokrivki ima malu težinu, ekološki je najčistiji krovni pokrivač.

Pod pod pojmom biomase , koja je prvi i najstariji izvor energije koji su ljudi koristili, podrazumeva se širok opseg ostataka biljnih kultura i materijala nastalih biološkim putem. Biomasa iz šumarstva obuhvata prostorno i ogrevno drvo, kao i ostatke i otpad nastao preradom drveta (rezanjem, brušenjem...). Srbija raspolaže velikim potencijalom biomase, koji je moguće iskoristiti implementacijom savremenih tehnologija za sagorevanje i proizvodnju toplotne i električne energije, s obzirom na to da je površina koju čine šume i poljoprivredno zemljište preko 70% od ukupne površine. Naime, usled ograničenih rezervi fosilnih goriva i zagađenja životne sredine kao posledice njihove upotrebe, sve je veći fokus na obnovljivim izvorima energije, dok se posebno promoviše korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i električne energije i biogoriva. Obnovljivost, znatno manji negativan ekološki uticaj, značajni energetski potencijal i gotovo jednak kvalitet proizvedene energije u poređenju sa fosilnim gorivima, karakteristike su zbog kojih biomasa predstavlja gorivo budućnosti. Svoju poslovnu politiku za naredni period baziramo upravo na proizvodnji biomase (sečke), koja će nam biti prioritetan zadatak.

Naši partneri

kontaktirajte nas
Adresa
Konarevo 397b
36340 Kraljevo, Srbija
Radno vreme

Pon-Sub 07:00 – 15:00

Nedeljom ne radimo

Pošaljite nam poruku

Gde se nalazimo?