Sistem menadžmenta kvaliteta

Proverom, koja je dokumentovana u Izveštaju, potvrđeno je da sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda: ISO 9001 : 2015

Tri-Jele-doo_QM15_31200002_SR-4