Sistem menadžmenta zaštite životne sredine

Rukovodstvo u TRI JELE d.o.o. opredeljeno je za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001: 2015.

Tri-jele-doo_UM15_31200002_SR